Υποβρύχιες - Καταδυτικές Εργασίες και Λιμενικά Έργα. Λιμάνι, Καρνάγιο προβλήτα 6, 6907383010,6957844548, dytesposeidonworld@gmail.com